Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Üniversitemizin en eski birimlerinden birisidir. İlk defa 1975 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Yüksekokulumuz yalnızca yabancı dillerde eğitim verirken 1980 yılında bünyesinde işletme-muhasebe programları da açılarak eğitim vermeye devam etmiştir.

1982 yılında Yüksek Öğretim Kanunu gereğince yüksekokullar üniversitelere bağlanmış bunun neticesinde ise “Konya Meslek Yüksekokulu”, Selçuk Üniversitesi’ne bağlanarak Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler ve Sağlık Bilimleri bölümleri adı altında 1990 yılına kadar eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1990 yılında Konya Meslek Yüksekokulu ismi kaldırılarak Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu isimleri altında yeniden yapılandırılmıştır.

Bu yapılanma sonucu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretimini 1990-2001 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat kampüsündeki Rektörlük idari binasında sürdürmüştür.

Bu yapılanma ile beraber yüksekokulumuz bünyesinde;
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Pazarlama
- Adalet
programları açılmıştır.

Yüksekokulumuz 2001-2002 Eğitim-Öğretiminden itibaren halen hizmet vermekte olduğu kendi binasına taşınmış, fiziki durumu iyileştirilen yüksekokulumuza piyasa şartları dikkate alınarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere:
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Dış Ticaret
- Halkla İlişkiler
- Turizm Rehberliği
- Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi
- Çocuk Gelişimi
Programları da ilave edilmiştir.

Tüm programlarımızda normal ve ikinci öğretim yapılmakta olup 2003-2004 eğitim – öğretim yılı itibariyle öğrenci sayımız dört bin sekiz yüz elliye ulaşmıştır. Programa ve öğrenci sayısına orantılı olarak, öğretim elemanımızın sayısı da on sekizden kırk dörde çıkmıştır.

Yüksekokulumuz öğrencilerinin tamamına bilgisayarlı eğitim verilmekte olup Turizm ve Otel İşletmeciliği programı ile Turizm Rehberliği öğrencilerimiz Yabancı Diller Araştırma Merkezi bünyesinde bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi görmektedirler. Öğrencilerimizin alanlarında daha iyi yetişmeleri için staj yaptırılmaktadır. Ayrıca 2003-2004 döneminde başlattığımız bir uygulama ile başarılı olan on öğrencimize bilgi ve becerilerini artırmaları için yurt dışına gönderilme imkanı sunulmuştur.

Fiziki Durum
Yüksekokulumuz, beş katlı olan binasında idari bürolar, öğretim elemanı odaları, derslikler, laboratuarlar, seminer odası, öğretim elemanları için dizayn edilmiş dinlenme odası, kantin ve diğer hizmet alanlarıyla beraber toplam yedi bin yedi yüz m2 alana sahiptir.

Yüksekokulumuzda üç tip derslik mevcut olup bunların ölçüleri aşağıdaki gibidir:
Dersliklerimiz,
Normal Derslikler 20 adet x 12,95×7,00 = 1813 m2
Küçük Derslikler 4 adet x 6,15 x 7,00 = 172,20 m2
Bilgisayar Uygulama Dersliği 3 adet x 15,70 x 5,50 = 259 m2

Bir Cevap Yazın